φωνή) быть родом, происходить


φωνή) быть родом, происходить
[катаграфи] ουσ. θ. запись

Λεξικό Ελληνικά-ρωσική νέα (Греческо-русский новый словарь). 2014.